Annons:
Etikettveterinären-har-ordet
Läst 18426 ggr
SaraC
2012-05-23, 09:57

AIHA [Veterinären har ordet]

Veterinären har ordet - Del 11: Här berättar Ylva Trygger om sjukdomen autoimmun hemolytisk anemni (AIHA) som det kan vara ganska svårt att hitta information om.

Foto**: **** Xondah**

Utanför mitt fönster skiner sommarsolen och det här är den årstid jag gillar allra mest! Jag passar på att njuta varje sekund av värme och ljus.

Idag tänkte jag att nyhetsbrevet skulle handla om en sjukdom som kallas AIHA, autoimmun hemolytisk anemni. Jag fick för ett tag sen en förfrågan om denna sjukdom från en av prenumeranterna på nyhetsbrevet. Det är en inte helt ovanlig sjukdom och för den vanlige djurägaren kan det vara svårt att få tag på information rörande denna sjukdom.

Immunsystemet är ett livsviktigt system som verkar genom vita blodkroppar, antikroppar och andra substanser. Dessa reagerar för främmande ämnen som till exempel virus eller bakterier som har tagit sig in i kroppen. De vävnader som ingår i detta system är lymfvävnad som finns i bland annat lymfkörtlar och mjälte, samt blodbildande vävnader i till exempel benmärgen, men även blodet deltar. Immunförsvaret känner igen ämnen som hör till kroppen. Genom att ett främmande ämne inte känns igen av immunförsvaret kommer det att angripas för att oskadliggöras. Processen bygger alltså på principen att immunförsvaret måste kunna skilja på sådana ämnen som normalt finns i kroppen och sådana som inte bör finnas där.

När denna förmåga går förlorad eller när immunförsvaret luras till att betrakta kroppens egna celler och vävnader som främmande, börja antikroppar bildas som är riktade mot dessa kroppsceller. Antikroppar av detta slag kallas autoantikroppar och den sjukdom som uppkommer kallas en autoimmun sjukdom. Tillståndet kallas autoimmunitet.

De bildade antikropparna kan antigen vara så kallade antinukleära antikroppar, ANA. De riktar sig mot antigen i cellkärnan. Dessa antikroppar kan ge sjukdom i många vävnader och organ. Antikropparna vid autoimmunitet kan också vara riktade mot speciella celler, som vid AIHA då de är riktade mot de röda blodkropparna.

Helt säker är man inte på varför en autoimmun sjukdom uppkommer. Den genetiska faktorn har stor betydelse och hundar med autoimmun sjukdom bör inte användas i aveln. Det är även klarlagt att vissa sjukdomar, läkemedel och tungmetaller kan ligga bakom uppkomsten av en autoimmun sjukdom. Tumörer kan ligga bakom, men ibland kan bara en kraftig virus- eller bakterieinfektion utlösa sjukdom.

Autoimmun hemolytisk anemi, AIHA, kallas också immunmedierad hemolytisk anemi. Med immunmedierad menas att tillståndet är förmedlat av immunsystemet. Anemi är ett symtom och innebär en brist på röda blodkroppar. Blodkroppssönderfallet beror på att immunsystemet börjar betrakta de röda blodkropparna som främmande och angriper dem.

Sjukdomen är betydligt vanligare hos tikar än hos hundar och det är unga eller medelålders hundar som drabbas. Vissa raser löper större risk att insjukna.

Foto: KitoBonito

Det vanliga är att sjukdomen kommer smygande och utvecklas under flera dagar eller veckor. Hunden visar symtom på trötthet, dålig kondition och aptitlöshet. Vid en närmare undersökning visar det sig att hjärtat slår fortare än normalt och att hunden andas snabbare. Slemhinnorna är ljusare än normalt och i svåra fall helt bleka eller gulaktiga beroende på det bilirubin som bildas vid blodkropparnas sönderfall. I andra fall kan sjukdomen utvecklas fort och på några dagar kan tillståndet bli livshotande. Förutom kraftigare allmänna symtom kan blodproppar uppkomma, till exempel i de små blodkärlen i lungvävnaden eller i andra organ. Detta nedsätter organens kapacitet kraftigt. När många sådana små blodproppar uppkommer här och var i blodet kallas tillståndet DIC. DIC, Disseminated intravascular coagulation kan översättas med utbredd koagulation i blodkärlen. Det är ett mycket svårbehandlat tillstånd.

Diagnos ställs med hjälp av blodprov, det kan synas förändringar på ett så kallat normalblodprov. Hunden har blodbrist och bland annat ses ett lågt antal röda blodkroppar. De röda blodkropparna kan även se onormala ut och vara mindre och runda till formen. Mer specifika blodprover kan tas, bland annat Coombs test. Denna test är positiv i cirka 70% av fallen, vilket betyder att man inte alltid kan ställa korrekt diagnos med hjälp av denna test.

Principen för behandling av AIHA är att dämpa immunsystemet så kraftigt att det inte angriper blodkropparna. Detta görs genom att i början ge stora doser kortison. Efter en tids behandling trappas dosen mycket sakta och försiktigt ner för att undvika de biverkningar som annars kan uppkomma vid kortisonbehandling. Det finns också andra immundämpande läkemedel som används i akuta eller speciellt svåra fall, men risken för allvarliga biverkningar är högre. Dessa medel är cellgifter som man måste handskas mycket försiktigt med. Dessa medel kan också kombineras med kortison för kortisondosen ska kunna hållas låg. Vissa hundar måste stå på ständig medicinering, medan det för andra räcker med behandling under några månader.

För de hundar där sjukdomen blossar upp trots medicinering kan ibland en bortoperation av mjälten ha effekt. Det är i mjälten som en stor del av nedbrytningen av blodkropparna sker och utan mjälte förlångsammas denna process, vilket i dessa fall är positivt.

När det gäller den typ av AIHA som har ett mera kroniskt förlopp är prognosen ganska bra för överlevnad på lång sikt. Prognos betyder framtidsutsikt. Den hund som insjuknar akut har en betydligt sämre prognos. I dessa fall ligger dödligheten på över 50%.

Jag önskar er alla en trevlig sommar!

/Veterinär Ylva Trygger

Canis Academy

-------------------------------------------------------------------------------

Vi tackar sissie, Medarbetare Sheltie iFokus, som tillhändahåller oss med dessa brev.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
Upp till toppen
Annons: