Annons:
Etikettraser
Läst 40283 ggr
SaraC
2010-11-26, 20:27

Norrbottenspets

En urgammal nordisk spets som har full fart ute i skogen, men gärna myser i soffan mellan turerna.

Bild 01

Foto: Taxelina

Snabbfakta

FCI-nummer

276

Rasklubb/Specialklubb

Specialklubben för skällande fågelhundar

Registreringssiffra

År 2009 registrerades 152 stycken hundar av rasen Norrbottenspets i Sverige. Det var en ökning med 3,4 % jämfört med föregående år då 147 stycken hundar av rasen registrerades.

Andra namn/Smeknamn

Nobs

Om Norrbottenspets

Bild 02Bakgrund

Med de första människorna som kom till Norden för många tusen år kom också hundar. Utgrävningar visar att det fanns spetsliknande hundar här redan för 7 000 år sedan. Hundarna användes bland annat till jakt, och på den tiden kom en hund som kunde stoppa ett byte med sitt skall väl till nytta.

Dagens två trädskällande nordiska raser, Norrbottenspets och Finsk Spets, har sannolikt samma ursprung. Fram till år 1906 så registrerades alla spetsraser i Svenska Kennelklubben under namnet Nordiska Spetsar.

Ursprungligen fanns Norrbottenspetsen utbredd över nordligaste Sverige och Finland. Hundarna användes främst till jakt på pälsdjur men även på skogsfågel.

Under den senare delen av 1800-talet hade man i södra Finland börjat renodla Finsk Spets och detta spred sig så småningom till Sverige där man ville göra detsamma med Norrbottenspets, eller Norrbottens Fågelhund som den hette då. En löjtnant Kantzov började intressera sig för rasen i början av 1900-talet och hans arbete ledde fram till en rasstandard och ett officiellt godkännande av rasen.

Men år 1947 avfördes rasen ur Svenska Kennelklubbens register. Det fanns ingen kontakt med ägare till dessa hundar och ingen individ av rasen hade varit känd sedan år 1936. I slutet av 1950-talet flyttade en man vid namn Stig Onnerfedt till Pajala. Han var väldigt hundintresserad och upptäckte snart att det i runt om i trakterna fanns spetsar av en typ som man trodde var försvunnen. Onnerfedt bestämde sig för att återuppliva rasen och arbetad på olika sätt för detta.

År 1967 skrevs ett upprop och över 100 hundar kom att granskas, 36 stycken av dem kom till den första utställningen i Öjebyn samma år. Dessa hundar varierade i kvalité, storlek, typ och färg. Samma år bildades även en specialklubb för skällande fågelhundar.

Bild 03

Foto: Taxelina

Nuläge

Rasen är ovanlig utanför Sverige, men finns i Finland, Norge, Danmark och även i Nordamerika. Rasen är fortfarande liten till antalet, även här i Sverige där det registreras cirka 150 valpar om året.

Användningsområde och jaktsätt

Norrbottenspets används främst som ställande hund på skogsfågel, men även på annat vilt. På den tiden då ekorrskinn var en värdefull handelsvara användes rasen till ekorrjakt, och senare till jakt på hönsfågel som till exempel orre. Hunden lyssnar på fågelns vingslag och markerar sedan i vilket träd den landar, tills jägarna kan smyga fram. Norrbottenspetsen har, som de flesta av våra nordiska spetsar, fått fungera som lite "allt-i-allo", och både jagat, vaktat och fungerat som typisk gårdshund.

Det är en ras som nästan uteslutande ägs av jägare i och med att rasen är så liten till antalet och det därmed är stor efterfrågan på rasen bland fågeljägare.

Utöver jakten så kan man aktivera sin hund med en hel del annat också, som till exempel lydnad eller agility.

Bild 04

Foto: Taxelina

Egenskaper, mentalitet och temperament

Till sättet är Norrbottenspetsen arbetsvillig, uppmärksam, följsam, självsäker och livlig. Det är en vänlig och social hund som behöver få vara en del av familjen och inte bli lämnad ensam hela dagarna. Även om det är en aktiv hund så är den oftast lugn inomhus och vill gärna mysa och gosa.

En Norrbottenspets behöver, som alla andra raser, både fysisk och mental aktivering. Promenader, jaktträning, olika typer av spår och lydnad är exempel på passande aktiviteter.

Avel

Bild 05.jpgRasklubben rekommenderar att endast hundar som är både fysiskt och mentalt friska används i avel. Båda föräldradjuren skall vara ögonlysta inom 12 månader före parning och individer med konstaterad ärftlig eller misstänkt ärftlig katarakt får inte användas i avel. Hundar med PRA och hundar med förälder eller helsyskon med PRA, skall ej användas i avel. Risk för PRA hos avkomma i en parningskombination och kända anlagsbärare i fem generationer beaktas.

Hälsa

Norrbottenspets är en frisk, långlivad och tålig jakthund. Rasen har mycket få kända genetiska defekter.

Under början av 1980-talet var en form av karakt vanlig inom rasen men efter ett bekämpningsprogram anses problemet nu borta. Bekämpningsprogrammet innebär att avkommor efter föräldradjur som ej är ID-märka och ej ögonundersökta inom ett år före parning får registreringsförbud. Samt att avkommor efter föräldradjur med PRA får registreringsförbud. Kravet på ögonundersökning har även visat att PRA förekommer i rasen, hittills har 10 fall konstaterats.

Övriga problem som exempelvis höftledsdysplasi, patella, tandbortfall, epilepsi, förekommer i sådan liten omfattning inom rasen att det inte finns någon anledning att i avelsarbetet prioritera än så länge.

Bild 06

Foto: Taxelina

Standard för

Norrbottenspets

URSPRUNGSLAND/HEMLAND

Sverige

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Jakthund på skogsfågel.

FCI-KLASSIFIKATION

Grupp 5, sektion 2. Med arbetsprov.

BAKGRUND/ÄNDAMÅL

Norrbottenspetsen härstammar troligen från små laikor som redan under förhistorisk tid fanns hos jägarfolket inom Nordkalottområdet.

Den lilla jaktspetsen har funnits under årtusenden och överlevt under naturligt urval där endast de starkaste och effektivaste hade en chans till överlevnad. I dessa områden var jakten nödvändig och skulle ge både föda och skinn. Pälsjägarna försågs förr med den enda gällande valutan i de här trakterna, det vill säga eftertraktade skinn från till exempel sobel, mård och hermelin. När skinnpriserna rasade efter andra världskriget försvann även intresset för Norrbottenspetsen. Det ledde till att den avregistrerades hos Svenska Kennelklubben som utdöd ras. Men det skulle visa sig att rasen hade överlevt, dock mest som vakt och sällskapshund på avlägsna gårdar i Norrland inland. Ett fåtal jägares hängivna arbete med att finna typiska hundar, under framförallt senare delen av 1960-talet, säkerställde rasens fortlevnad som jakthund. År 1967 återinförde SKK rasen i sina register och en ny standard upprättades. Numera används rasen främst till skogsfågeljakt, men den är fortfarande effektiv på hårvilt och den ställer även älg.

HELHETSINTRYCK

Norrbottenspetsen ska vara en liten och lätt spetshund. Den skall vara stramt byggd med torr, välutvecklad muskulatur. Rasen skall ha mycket god resning, bära huvudet högt och frimodigt samt vara synnerligen rörlig. De skillnader i kroppsbyggnaden som betingas av könet skall vara tydligt framträdande.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR

I sin egenskap som jakthund skall Norrbottenspetsen till sin karaktär vara uppmärksam och oförvägen. Den skall vara skärpt, livlig, vänlig och självsäker och får inte vara nervös, skygg eller aggressiv.

Bild 07

Foto: Taxelina

HUVUD

Huvudet ska vara kraftfullt, torrt och välskuret. Det skall såväl framifrån som från sidan sett vara kilformigt.

SKALLPARTI

Skallpartiet skall vara relativt brett. Pannan skall vara lätt välvd och hjässan förhållandevis plan.

Stop

Stopet skall vara tydligt men måttligt markerat.

ANSIKTE
Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall vara måttligt långt. Dess längd skall vara som halva huvudets totala längd eller kortare. Nospartiet skall vara tydligt avsmalnande mot nosspetsen. Nosryggen skall vara rak.

Läppar

Läpparna skall vara tunna, torra och väl slutna.

Käkar/Tänder

Saxbett med väl utvecklade käkar och tänder.

Kinder

Okbågarna skall vara markerade.

Ögon

Ögonöppningarna skall vara mandelformade och något snett ansatta. Ögonen skall vara medelstora och klara med ett lugnt men intensivt uttryck. Färgen skall vara mörkbrun.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, något över medelstorlek och styvt upprättstående. Spetsarna skall vara något rundade.

HALS

Halsen ska vara förhållandevis lång, torr och muskulös och med lätt välvd nacke. Den skall föras med god resning.

Bild 08

Foto: Taxelina

KROPP
Manke

Manken skall vara markerad.

Rygg

Ryggen skall vara kort och plan. Den skall vara stark, muskulös och fjädrande.

Ländparti

Länden skall vara kort och bred.

Kors

Korset skall vara förhållandevis långt och brett, svagt sluttande med välutvecklad, fast muskulatur.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara relativt djup, ungefär hälften av mankhöjden, och förhållandevis lång med välutvecklade bakre revben. Den skall framifrån sett vara oval. Förbröstet skall vara välutvecklat och tydligt markerat. Fronten skall ha normal bredd.

Underlinje och buk

Från sidan sett skall bröstkorgens djupaste punkt skära underarmen jäms med eller strax nedanför armbågen och sedan mjukt övergå i buklinjen. Denna skall vara endast måttligt uppdragen.

SVANS

Svansen skall vara relativt högt ansatt och bäras i en förhållandevis hög båge. Den skall vara löst ringlad med svansspetsen buren utmed lårets sida. Utdragen bör svansen inte nå nedanför hasleden.

EXTREMITETER
FRAMSTÄLL
Helhet

Framifrån sett skall benen vara raka och parallella.

Skulderblad

Skulderbladet skall vara långt och brett med väl utvecklad kam och muskulatur. Det skall ligga väl an mot bröstkorgen. Skulderbladet skall vara förhållandevis väl tillbakalagt.

Överarm

Överarmen skall ha samma längd som skulderbladet och bilda en tydlig vinkel mot densamma. Den skall vara kraftig och ligga väl an mot bröstkorgen men vara fritt rörlig.

Armbåge

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm

Underarmarna skall vara raka och försedda med kraftig benstomme. De skall ha torr och smidig muskulatur.

Mellanhand

Handlovar och mellanhänder skall vara kraftiga. Från sidan sett skall mellanhänderna vara något vinklade.

Framtassar

Framtassarna skall vara små, kraftiga och riktade rakt framåt. De skall vara väl välvda, slutna och vara försedda med välutvecklade fasta trampdynor.

BAKSTÄLL
Helhet

Bakbenen skall bakifrån sett stå parallellt.

Lår

Lårbenen skall vara förhållandevis långa och bilda en nästan rät vinkel mot bäckenet. De skall vara försedda med kraftig muskulatur.

Knä

Knälederna skall vara kraftiga.

Underben

Underbenen skall bilda en tydlig framträdande vinkel mot lårbenen.

Has/hasled

Hasorna skall, såväl framifrån som från sidan sett, vara breda och kraftiga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara torra och smidiga samt ganska långa.

Baktassar

Baktassar, se framtassar.

Bild 09

Foto: Taxelina

RÖRELSER

Rörelserna i skritt och trav skall uppvisa jämna, flytande och vägvinnande steg med en fast rygglinje. Rörelserna skall vara parallella.

PÄLS
Pälsstruktur

Hårlaget skall vara av två slag. Ett undre fint och tätt bestående av bottenull och ett täckhår som skall vara hårt, kort och rakt. Detta skall vara ganska åtliggande med varierade längd på olika delar av kroppen. Kortast skall det vara på nosryggen, hjässan, öronen och benens framsidor och längst på halsen, lårens baksidor och svansens undersida.

Färg

Grundfärgen skall vara vit med gulröda eller rödbruna tecken. Andra färger i tecken är också tillåtna.

STORLEK/VIKT
Mankhöjd

Idealhöjd för hanhund: 45 centimeter
Idealhöjd för tik: 42 centimeter
En variation från idealhöjden tolereras med +/- 2 centimeter.

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens
hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella
arbete.

ALLVARLIGA FEL
  • Köttfärgad eller leverbrun nostryffel.
  • Avsaknad av fler tänder än P1:or.
  • Tanteckning.
  • Skimmelteckning (små färgprickar i den vita pälsen).
DISKVALIFICERANDE FEL
  • Aggressiv eller extremt skygg.
  • Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
  • Stubbsvans.
TESTIKLAR

Hos hanhund måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

FCI-nummer 276
FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-21
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28
Standard fastställd av SKKs Centralstyrelse 2009-02-05

-------------------------------------------------------------------------------

Källförteckning

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
SaraC
2010-11-26, 21:53
#1

En ras jag tycker är otroligt vacker! Första bilden i artikeln är underbar!

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Missel
2011-08-20, 10:58
#2

Intressant läsning. Vackra hundar :)

SaraC
2011-08-20, 18:43
#3

#2 Verkligen vackra! Hade det inte varit jakthundar hade de nog suttit längst upp på min önskelista!

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Hiro
2012-04-28, 18:29
#4

De är jättefina, underbara och snälla! Tinja är helt underbar… ♥

Taxelina1
2014-08-09, 00:20
#5

Länge sedan jag var inne och läste den här artikeln.  Jätte kul att se bilder på våra fina jaktkompisar och du har som vanligt skrivit en jätte fin artikel SaraC 😃

Hälsning från en stor djurvänCool

SaraC
2014-08-10, 19:26
#6

#5 Tusen tack för det. Dina bilder är fantastiska 👍

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
Taxelina1
2014-08-11, 11:44
#7

#6  Tackar🙂

Hälsning från en stor djurvänCool

lollynonna
2014-08-15, 19:56
#8

vi har haft en sån,dock dog hon 4 år gammal:(

// Linah 

 Medarbetare på djurannonser och gerbiler iFokus!
SolGerbilsidanSol

Taxelina1
2014-08-18, 13:29
#9

#8 Men var ledsamt. Vad hände?

Hälsning från en stor djurvänCool

lollynonna
2014-08-19, 20:55
#10

#9 hon började äta mindre och mindre och blev smalare och smalare,så vi for till veterinären.  där visade det sig att han hade en väldigt stor tumör i magen,de opererade henne men på uppvakningen dog hon😢

// Linah 

 Medarbetare på djurannonser och gerbiler iFokus!
SolGerbilsidanSol

Upp till toppen
Annons: