Annons:
Etikettsajten-ifokus
Läst 4845 ggr
SaraC
2009-08-19, 11:20

Ditt ansvar som medlem

Spetsar & Urhundar iFokus blir vad vi alla gör den till!

Man kan säga att en sajt är som ett pussel där alla aktiva medlemmar bidrar med sin bit. För att pusselbyggandet ska fungera finns det en del viktiga saker att tänka på. En grundregel som är bra att ha i bakhuvudet är att alltid behandla andra med samma respekt som du själv förväntar dig att bli behandlad.

För att underlätta kommunikationsprocessen på sajterna har iFokus tagit fram ett antal Skriv- och Trivselregler. I den här artikeln tar vi upp vad som gäller på Spetsar & Urhundar iFokus, samt ger en förklarning av vad de innebär.

Enligt skrivreglerna är det inte tillåtet att:
 • Bryta mot svenska lagar och förordningar.
 • Kopiera eller publicera upphovsrättsskyddat material. Läs mer om upphovsrätt här.
 • Skriva inlägg som röjer eller antyder annan användares verkliga identitet. Läs mer om PUL här.
 • Ägna sig åt personangrepp.
 • Skriva inlägg i annons- eller reklamsyfte eller marknadsföra produkter/tjänster. Läs om våra regler för annonsering och reklam här.
 • Använda svordomar eller annat ovårdat språk.
 • Skriva inlägg med innehåll av diskriminerande karaktär.
 • I trådar citera eller publicera innehåll från PM om inte samtliga inblandade parter är överens om att det är okej. Det är givetvis tillåtet att ta upp samma ämnen som diskuteras privat publikt.
 • Skriva under en signatur som är så utformad att den kan väcka anstöt eller att använda rörliga avatarer.
Trivselreglerna
 • Spetsar & Urhundar iFokus ska vara en sajt där alla känner sig välkomna. Det betyder att alla som skriver och behöver råd eller hjälp ska få det av andra medlemmar på ett artig och hövligt sätt.
 • Vi vill att stämningen i forumet ska vara positiv, lärande och hjälpande och det är du som medlem som kan bidra till att denna stämning hålls kvar!
 • Forumet ska endast användas för att diskutera frågor av allmängiltig karaktär. Information om vilken typ av "utanför ämnet-trådar" som är tillåtna hittar du längre ner.
 • Kontakta sajtvärden eller någon av medarbetarna ifall någon medlem missköter sig eller om någon tråd håller på att spåra ut eller bör låsas.
 • Det är inte tillåtet att idka insamling via Spetsar & Urhundar iFokus.
Aktivera din personliga sajt

Din personliga sajt ska vara aktiverad och ska inte ha inställningar som blockerar Sajtvärd och Medarbetare på Spetsar & urhundar från att kontakta dig.

Andan på forumet

Den vanligaste orsaken till problem på iFokus är att andan blir aningen för hetsk. När diskussioner handlar om djur blir det ofta känsloladdat, vilket bidrar till att det kan hetta till och skenar iväg i diskussionerna. Det finns nog inget som kan ställa till det så mycket som just upprörda känslor. För att undvika att olämplig text kommer på pränt är det en god vana att du alltid läser igenom vad du skrivit en eller två gånger innan du publicerar det.

Missförstånd

En annan orsak till att det går fel ute på forumet är att vi missförstår varandra. Det är lätt hänt eftersom vi bara kommunicerar skriftligt. Om du alltid utgår ifrån att den som skrivit har ett gott uppsåt kan många bekymmer undvikas. Är det något som verkar underligt eller som du inte förstår är det bättre att fråga vederbörande vad han/hon menat. Är det av känslig karaktär kan det vara lämpligare att ställa frågan via PM.

Personliga konflikter

Om du blir osams med någon annan medlem ska du inte ta upp det öppet på forumet. Lös istället detta privat via PM funktionen.

Utanför ämnet/Off topic

Vi har valt att sätta upp regler för vilken typ av trådar som inte hör till ämnet vi godkänner. Alla inlägg som inte hör till ämnet ska läggas i "Fikarummet".

PUL

Det är oerhört viktigt att vi inte röjjer någon annans identitet. Du får inte publicera någon annans namn, adress, telefonnummer, personnummer eller andra personliga uppgifter. Vi får inte heller länka till andra sidor där sådana uppgifter framkommer. (T.ex. länka till annonser med personuppgifter). Av säkerhetskäl är det inte heller lämpligt att du lägger ut dina egna personuppgifter öppet på sajten.

Brott mot PUL kan leda till åtal med straffpåföljd.

Upphovsrätten (copyright)

Det är inte tillåtet att publicera något på Spetsar & Urhundar iFokus som någon annan har upphovsrätten till. Det får du bara göra om du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Du får t.ex. inte lägga ut foton som någon annan tagit om du inte har fotografens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att kopiera artiklar från tidningar och lägga ut öppet på sajten. Om du vill diskutera en artikel ska du istället länka till den, alternativt skriva ett referat av den med dina egna ord. Brott mot upphovsrättslagen kan leda till att du får betala skadestånd. Det kan handla om mycket stora belopp.

Yttrandefriheten

Ibland anklagas administratörer på iFokus för att bryta mot yttrandefriheten. Det händer att medlemmar anser sig kränkta för att de inte tillåts skriva precis vad de själva vill öppet på sajten. Någon sådan yttrandefrihet råder dock inte på iFokus. När någon får sina inlägg redigerade eller borttagna beror det alltid på att de brutit mot någon eller några av våra skriv- eller trivselregler. Man kan jämföra en iFokussajt med en dagstidning. Ingen av oss kan bestämma vad t.ex. Dagens Nyheter ska publicera.

Det är ganska vanligt att medlemmar blandar ihop skrivreglerna med åsikter. Du får inte ditt inlägg borttaget eller redigerat för att du har en annorlunda syn i en sakfråga. Det är sättet du yttrycker dig på som ligger till grund för eventuella åtgärder från moderator.

Skrivförbud

Medlemmar som bryter mot våra regler kan bli tilldelade skriv- eller besöksförbud. Det är sajtvärden eller medarbetarna som avgör när skriv- eller besöksförbud ska tilldelas. Här på Spetsar & Urhundar iFokus sker det aldrig godtyckligt även om den som får skrivförbudet ibland upplever  det så.

Den vanligaste orsaken bakom ett skrivförbud är personangrepp mot andra medlemmar och/eller otrevligt bemötande överlag. Vi kontaktar oftast först vederbörande med information om vad de brutit mot och ber dem tänka på våra regler. Tyvärr händer det att enstaka medlemmar vägrar acceptera reglerna och istället fortsätter att bryta mot dem. Det leder till sist till skrivförbud. Det kan även hända att en avstängd medlem återkommer i nytt alias och fortsätter att bråka. I sådana fall blir det skrivförbud med omedelbar verkan.

Tack till Lena, för lån av stora delar av texten!

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
Upp till toppen
Annons: