Annons:
Etikettraser
Läst 17315 ggr
SaraC
2010-03-25, 18:36

Västgötaspets

FCI-nummer 14

Foto: Västgötaspets, tre år gammal hane av Sören T Eriksson (CC BY-SA)

Standard för

VÄSTGÖTASPETS

URSPRUNGSLAND/HEMLAND

Sverige

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Vallhund

FCI-KLASSIFIKATION

Grupp 5, sektion 3

BAKGRUND/ÄNDAMÅL

Västgötaspetsen anses var en av de genuint svenska raserna, även om viss oklarhet fortfarande föreligger beträffande släktskapen med den delvis typlika welsh corgin. Huruvida vikingarna hemförde hundar av denna spetstyp till Sverige eller tvärtom torde vara svårt att klarlägga, men nutida kynologisk forskning anser att denna ras verkligen har uppkommit i Sverige.

Oavsett rasens ursprung tillkommer äran av att ha fått västgötaspets
erkänd och registrerad som svensk ras greve Björn von Rosen. I början av 1940-talet fästes von Rosens uppmärksamhet på förekomsten av denna spetshundstyp och genom en inventering av det kvarvarande beståndet i Västergötland och framför allt på Vara-slätten fick han fram ett ringa men i typ tämligen enhetligt material för ett planmässigt avelsarbete. Det praktiska avelsarbetet kom dock att främst ligga i händerna på rektor K G Zetterstén. Konsolideringen av typen kunde ske helt utan att rasens goda
vallhundsinstinkter gick förlorade.

HELHETSINTRYCK

Västgötaspets är en lågbent, dock ej för lågställd, kraftig och orädd
liten hund, vars hållning och uttryck vittnar om vaksamhet, livlighet
och energi.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 2:3.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR

Det karaktärsmässigt typiska för rasen är vaksamhet, energi och
frimodig livlighet.

HUVUD

Huvudet skall vara torrt och tämligen långt. Det skall uppifrån sett avsmalna jämnt mot nosspetsen.

Skallparti

Hjässan skall vara nästan flat, måttligt bred och jämnt avsmalnande
mot nosen sedd såväl uppifrån som från sidan.

Stop

Stopet skall vara tydligt markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara svart.

Nosparti

Nospartiet skall från sidan sett vara tämligen tvärskuret. Det skall vara endast obetydligt kortare än skallpartiet. Underkäken skall vara tvärskuren och kraftig, men inte framträdande. Skalle och nosrygg skall vara parallella.

Läppar

Läpparna skall vara strama och väl slutna.

Käkar/Tänder

Fullständigt, perfekt och regelbundet saxbett med jämna och välutvecklade tänder.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, ovala och mörkt bruna.

Öron

Öronen skall vara medelstora, spetsiga, upprättstående, styva ända ut i spetsen, finhåriga och rörliga. De skall inte vara alltför lågt ansatta. Örats längd skall något överstiga bredden vid basen.

HALS

Halsen skall vara lång med kraftig muskulatur och god resning.

Foto: Västgötaspets, hane fem år av TS Eriksson (CC BY-SA)

KROPP
Rygg

Ryggen skall vara plan med kraftig muskulatur.

Ländparti

Ländpartiet skall vara kort, brett och starkt.

Kors

Korset skall vara brett och obetydligt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara lång och djup med tämligen välvda revben.
Framifrån sett skall bröstkorgen vara äggformad, från sidan sett oval. Den skall nå till 2/5 av underarmens längd. När hunden ses från sidan skall bröstkorgens djupaste punkt ligga tätt bakom frambenen. Avståndet från bröstkorgen till underlaget bör inte understiga 1/3 av mankhöjden. Bröstbenet skall vara tydligt, men inte alltför framträdande.

Underlinje

Buklinjen skall vara något uppdragen.

Svans

Två svanstyper förekommer, lång svans och alla variationer av medfödd stubbsvans. I båda fallen är alla variationer tillåtna. Det finns ingen norm för hur svansen skall bäras.

EXTREMITETER
FRAMSTÄLL

Benstommen skall vara kraftig.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara långa och vinklade cirka 45 grader mot horisontalplanet.

Överarm

Överarmen skall vara obetydligt kortare än skulderbladet och bilda rät vinkel mot denna. Överarmarna skall ligga tätt intill revbenen, men vara väl rörliga.

Underarm

Underarmarna skall framifrån sett vara svängda så mycket som fordras för att ge dem full rörlighet mot bröstkorgens nedre del.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara fjädrande.

Framtassar

Tassarna skall vara medelstora, korta, ovala och riktade rakt framåt
med kraftiga trampdynor och tätt slutna, välvda tår.

BAKSTÄLL

Bakbenen skall bakifrån sett vara parallella. Benstommen skall vara kraftig.

Lår

Låren skall vara breda och ha kraftig muskulatur.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Underben

Underbenet skall vara obetydligt längre än mellanfoten (avståndet
från hälen till trampdynan).

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara måttligt långa.

Has

Hasorna skall vara väl vinklade.

Baktassar

Baktassar; se framtassar.

RÖRELSER

Rörelserna skall vara sunda, parallella och vägvinnande med kraftigt
påskjut och god steglängd.

PÄLS
Pälsstruktur

Pälsen skall bestå av mycket tät och mjuk underull och halvkort, hårt och tätt liggande täckhår. Den skall vara kort på huvudet och benens framsidor men får vara något längre på nacken, halsen, bröstet och benens baksidor.

Färg

Grå, gråbrun, grågul, rödgul eller rödbrun med ljusare nyanser av ovannämnda färger på nos, kinder, strupe, bringa, buk, kring anus samt på tassarna och benens nedre del. Mörka täckhår skall finnas på ryggen, halsens översida och bålens sidor.

Ljusare markering över skuldrorna, så kallad selmarkering, är högst
önskvärt liksom ljusa kindmarkeringar. Vita tecken får förekomma på fram- och bakben samt på bröstet. De vita strumporna får inte sträcka sig över halva benen. Därutöver får vitt finnas i begränsad omfattning, till exempel i form av så kallad strimbläs, nackfläck eller obetydlig halskrage. Vitt får inte överstiga 30 procent av grundfärgen.

STORLEK/VIKT
Mankhöjd

Idealmankhöjd för hanhund är 33 centimeter.
Idealmankhöjd för tik är 31 centimeter.
En variation på 2 centimeter över eller 1 centimeter under idealmåttet är tillåten.

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 • Dåligt markerat stop
 • Kort eller dåligt utfyllt nosparti
 • Avsaknad av två P1:or eller en P2:a
 • Ljusa ögon som stör uttrycket
 • Alltför djup eller alltför grund bröstkorg
 • Alltför bred front
 • Framskjutet skulderparti
 • Korta överarmar
 • Övervinklat bakställ
 • Avsaknad av sel- och kindmarkeringar
ALLVARLIGA FEL
 • Kort eller rund skalle
 • Kort nosparti
 • Dåligt utvecklad underkäke
 • Tångbett
 • Avsaknad av molarer (M3 beaktas ej)
 • Karprygg
 • Mjuk päls
 • Strittad päls
 • För kort eller för lång päls
 • Avsaknad av underull
 • Vita tecken som utgör mer än 30 % av grundfärgen
 • Mankhöjd som kraftigt avviker från idealmankhöjden
DISKVALIFICERANDE FEL
 • Över- eller underbett
 • Blå ögon, ett eller båda
 • Häng- eller vippöron
 • Lång, lockig päls
 • Svart, vit, leverbrun eller blå pälsfärg
NOTA BENE

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
Upp till toppen
Annons: