Annons:
Etiketthundsport
Läst 6813 ggr
Yessica
2010-03-14, 21:43

Att ställa ut sin hund - Del 1

I den här artikelserien kommer jag att skriva om vad man kan behöva veta när man ska ställa ut på officiell utställning.

Det här med utställning kan var väldigt förvirrande om man är nybörjare, det är en hel del regler och bestämmelser, och som utställare är man skyldig att känna till dessa bestämmelser. Man är även skyldig att känna till specialbestämmelser som finns för vissa raser, t ex en viss regel om tävlan om certifikat. Jag hoppas att med denna artikel kunna räta ut en del frågetecken i all fall.

Olika typer av utställningar

Det finns olika typer utställningar som man kan anmäla till och dessa är:

  • Officiell utställning
  • Inofficiell utställning
  • Nationell utställning
  • Internationell utställning

Till att börja med ska jag reda ut skillnaden på officiell och inofficiell utställning. Den är ganska enkel, det är nämligen så att på officiella utställningar registreras resultaten från utställningen centralt hos SKK, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans. Dessutom kan man inte tävla om CK (championkvalité) eller cert (certifikat) på inofficiella utställningar.

Skillnaden mellan nationell och internationell är att på den nationella utställningen kan man vinna nationellt cert, som senare kan bli ett nationellt championet. Medan man på den internationella utställningen förutom detta nationella cert kan erövra ett internationellt cert som senare kan bli internationellt championat. Mer om dom olika championaten finns att läsa här: http://www.skk.se/pdf/regler/utstbest.pdf samt tillägg från februari 2009 http://www.skk.se/pdf/regler/utstbest_suppl09.pdf

Kvalitets- och konkurrensbedömning, samt priser & certifikat

I kvalitetsbedömningen bedöms hunden och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i förhållande till rasstandarden för just den rasen. Det är den enskilda hunden som bedöms, det spelar i det här fallet ingen roll hur snygg hunden bredvid är. Därför kan flera få samma kvalitetspris. I dom klasser som det är kvalitetsbedömning i är det dessa kvalitetspriser:

1:a pris (rött band/kokard)
"Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat."

2:a pris (blått band/kokard)
"En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat."

3:e pris (gult band/kokard)
"En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarliga art än att det kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat."

**O pris - ska tilldelas hund som
**- "är exteriört otypisk eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard."
- "har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde."
- "hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar."
- "i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende"

Orsaken till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

**KEP, Kan Ej Prisbelönas
**Det här priset delas ut när hunden visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet. Exempel:
- visas i dålig kondition (överdrivet mager/fet).
- på grund av skada kan hunden visa upp sig så dåligt, att dess rörelser blir svårbedömda.
- brist i ringvana, kanske att hunden inte kan gå i koppel som vanligt eller visar alltför valpigt beteende.

I konkurrensbedömningen bedöms hundarna utifrån varandra, och placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a och reserv. I konkurrensbedömningen finns följandra kvalitetspriser:

Hp (lila band/kokard)
"Särskilt lovande valp, junior och unghund samt särskilt väl bevarad veteranhund kan tilldelas Hp. I avels- och uppfödarklass ges hederspris, Hp, till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet."

Pippi med första Hp-rosetten
Foto: Nina Nobeling, Pippi med sin första Hp-rosett.

Ck (rosa band/kokard)
"En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan tilldelas certifikatkvalitet, Ck.

I valp-, champion- och veteranklass förekommer även 0 pris samt KEP, eftersom dom inte har någon kvalitetsbedömning innan.

Certifikat (blå-gult band/kokard)
För raser med krav på provmerit för tävlan om certifikat kan dessa delas ut i bruks-resp. Jaktklass. Certifikatet kan ges till bäst placerad hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikatet.

Bland dom raser där det inte krävs provmerit för att tävla om certifikatet delas dessa ut till bäst placerad hanhund respektive tik i bästa hanhunds-/tikklassen itstället.

Hundar som fått alla certifikat som krävs för att bli svensk utställningschampion, men som saknar provmerit, får inte tävla om certifikatet. Detta måste utställaren själv meddela ringsekreteraren.

Om hunden är anmäld till championklass får den inte heller tävla om certifikat. En utländsk champion som vill få svenskt utställningschampionat ska därmed inte anmälas i championklassen.

Såklart får inte en hund som redan är svensk utställningschampion tävla om certifikatet heller.

Enzo med certrosett
Foto: Rubi Helander, hunden Enzo med en cert-rosett.

Klassindelningar, samt beskrivning av klassen

Hunden får endast anmälas till en klass på en och samma utställning, med undantag för avels- och uppfödarklass. Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått rätt ålder för klassen den är anmäld till senast dagen före utställningen. Är det en tvådagars utställning ska man räkna åldern från dagen före den första dagen.

Ex. Utställningen är den 4-5 juli och din hund ska deltaga i juniorklass. Då måste den ha blivit 9 månader senast den 3 juli, oavsett om den ska ställas den 4 eller 5.

I alla klasser bedöms hanar och tikar skillt utom i "kampen" om BIR/BIM.

Valpklass 6-9 månader (alltid inofficiell)
På specialklubbars utställningar eller på inofficiella utställningar kan även klassen 4-6 månader förekomma.

I den här klassen används endast konkurrensbedömning. Hp kan tilldelas särskilt lovande valp, och bästa valpen med Hp tävlar mot den bästa valpen i motsatt kön om BIR/BIM-valp. BIR-valp tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp.

Pippi med Hp+BIR-rosetter
Foto: Yessica Björkvall, Pippi med Hp & BIR-valp rosetter.

**Juniorklass 9-15 månader
**_Hundarna i denna klass tävlar inte om CACIB.
_
I den här klassen är det först en kvalitetsbedömning och alla hundar med 1:a pris ska tävla vidare i konkurrensen. Där gäller konkurrensbedömning och särskilt lovande junior kan tilldelas Hp. Även CK kan delas ut i denna klass, och hundar som får CK tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

**Unghundsklass 15-24 månader
**Här gäller samma regler som i juniorklassen, förutom att hundarna i den här klassen får tävla om CACIB. Hundar som får CK tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks-resp. Jaktklass 15- månader
Till den här klassen måste hunden ha en provmerit för att få deltaga. För att se just vad din hund behöver för provmerit för att få delta kan du kolla mera på länken jag angav ovan.

Bedömningen går till på samma sätt som i unghundsklassen. Men här delas det inte längre ut några Hp. Hundar som får CK tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Här kan det delas ut certifikat till bästa hanhund respektive tik. Läs mer om certifikat ovan.

Öppen klass 15- månader
Här gäller samma som för unghundsklassen, förutom att det inte delas ut några Hp. Hundar som får CK tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass 15- månader
I den här klassen får endast hundar som fått internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Om hunden fått svenskt utställningschampionat får den endast anmälas i championklass, eller om den fyllt 8 år får den anmälas i veteranklass.

I denna klass gäller konkurrensbedömning och hundar med CK tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

**Veteranklass 8- år
**_Hundarna i denna klass tävlar inte om CACIB.

_Även i denna klass gäller konkurrensbedömning, men Hp kan tilldelas särskilt väl bevarade veteraner. Hundar med CK tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Bästa veteran med CK/Hp tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

**Avelsklass
**Den här klassen är öppen för:
a) Hanhund som deltar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar.
b) Tik som deltar med en grupp om fyra avkommor.

Avelshunden/tiken ska presenteras tillsammans med gruppen och dessa ska vid aktuell eller tidigare utställning fått lägst 3:e pris i kvalitet. Alla deltagande hundar i gruppen ska vara bedömda i officiell klass och får inte ha tilldelats 0 pris eller KEP.

Avelshunden/tiken får endast delta med en avelsgrupp av rasen/rasvarianten. Samtliga hundar i gruppen ska vara av samma rasvariant (hårlag och/eller storlek). Undantag gäller där dom olika rasvarianterna tävlar om gemensamt BIR.

I denna klass gäller kvalitetsbedömning och en grupp av enhetlig och utmärkt kvalitet kan ges Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

**Uppfödarklass
**Den här klassen  är öppen för en grupp med fyra hundar av samma ras eller rasvariant (storlek och/eller hårlag), som har samma kennelnamn eller är uppfödda av samma person eller grupp av personer. Är det flera personer som är uppfödare ska alla anges som uppfödare. Är det en person som har dels egen uppfödning, och dels tillsammans med andra personer är uppfödare i en annan kull, får hundar ur kullar från dom olika uppfödarna inte blandas i en och samma grupp.

En uppfödare får bara delta med endast en grupp av samma ras eller rasvariant, med undantag där olika rasvarianter tävlar om gemensamt BIR.

Även här måste deltagande hundar ställts ut på den aktuella utställningen i officiell klass och får inte ha tilldelats 0 pris eller KEP. Samma som för avelsklass så är det kvalitetsbedömning och det delas ut Hp till en grupp av enhetlig och utmärkt kvalitet. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Nästa del

Nästa del kommer handla om hur själva utställningen går till och vad man bör tänka på med packningen innan utställningen m.m. Jag hoppas denna del inte blev för krånglig.

Källor denna del

Regelverk
Härifrån har jag fått lite tips om upplägg

Ha en bra dag!

Medarbetare på tävlingshundar.ifokus
http://www.freewebs.com/sting-pippi

Annons:
SaraC
2010-03-15, 15:31
#1

Tusen tack, Yessica! Jättebra.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Yessica
2010-03-16, 01:02
#2

Varsågod. Skickar in del 2 nu tänkte jag. Glad

Ha en bra dag!

Medarbetare på tävlingshundar.ifokus
http://www.freewebs.com/sting-pippi

SaraC
2010-03-16, 16:21
#3

Kanon Glad

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Jonna75
2010-03-19, 14:16
#4

Jättebra artikel i rättan tid för många, nu då säsongen börjar Skrattande

Vattnadal
2010-03-19, 15:27
#5

Vi ska försöka göra det vi alltid säger, men gör på tom för lite, ringträna! 30/5 ska vi till Bjursås och ställa, Drífa, Ego och Gjöa, har vi råd även alla 4 valparna, annars bara 2 eller 3.

MVH Elin

Medarbetare på spetsar och urhundar. VD på Draghundcenter

SaraC
2010-03-20, 11:14
#6

Vi måste också ringträna.

#3Vad kul! Då kanske jag kan göra ett nytt försök att ta mig till Bjurs.

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
Vattnadal
2010-03-20, 13:06
#7

#6 Gör det! Den här gången åker jag direkt från Leksands medeltidsmarknad och Krister får packa de som ska ställa hemma!

MVH Elin

Medarbetare på spetsar och urhundar. VD på Draghundcenter

SaraC
2010-03-20, 13:17
#8

#7 Ja, det ska jag absolut försöka med. Hade tänkt kolla in medeltidsmarknaden också, om vädret är ok. Får hoppas att inga djur planerar att bryta ben här hemma den här gången Flört

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Jonna75
2010-03-20, 14:39
#9

Jag verkar ha otur i år, alla inoff utställningarna är i den tiden så det bara är någon dag innan jag får ställa min lilleman Gråter.

Ja ja det går fler tåg nästa år

Yessica
2010-03-20, 15:58
#10

#9 Hur gammal är hunden då? Är det bara en viss tid under året du kan/vill ställa? Eller hur menar du? :S

Ha en bra dag!

Medarbetare på tävlingshundar.ifokus
http://www.freewebs.com/sting-pippi

Jonna75
2010-03-21, 18:34
#11

#10 Han blir 4 månader i maj och det är då dom flesta inoff är här uppe..eller just före. Sen är det som som har från 6 månader och det är just dagarna innan han blir det. Sen är det glest med inoff utställningar här för våran del. Inoffen är ju för att träna honom såklart, sen blir det ju dom lite större utställningarna. Men får åka dit och miljö träna honom istället Glad

Yessica
2010-03-21, 20:00
#12

#11 Aha, så typiskt.

Ha en bra dag!

Medarbetare på tävlingshundar.ifokus
http://www.freewebs.com/sting-pippi

Upp till toppen
Annons: